ضوابط طراحی نما

ضوابط طراحی نما آتلیه طراحی کارینو شما را در این بخش با اصول و ضوابط طراحی نما آشنا میکند .ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ي ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮذﻫﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن […]

کمیته نما

شاید به دنبال این باشید که اطلاعاتی راجع به کمیته نما و نحوه کامل کردن مدارک کمیته نما برای ارائه به شهرداری منطقه خود باشید.یکی از اتفاقات خوبی که برای مناطق مختلف تهران و شهرستاهای دیگر در ارتیاط با سیمای شهری افتاد، لزوم تاییده طرح نما پیش از صدور جواز و اجرای نما، در کمیته نما بود.شاید برای کارفرما […]

طراحی نورپردازی داخلی در معماری

به گفته کــــارینـــو دیزاین بیشتر جنبه هایی از طراحی ساختمان که از آنها معمولا چشم پوشی می شود، می توانند تاثیر زیادی روی سلامت و بهزیستی ساکنان ساختمان داشته باشند.همانطور که بهبود کیفیت هوای داخلی ساختمان می تواند روی سلامت و بازده افراد تاثیر مثبتی داشته باشد و غیبت از مدرسه یا کار را کاهش […]

معرفی ابزار های تری دی مکس

در این مقاله کارینو دیزاین میخواد خیلی خلاصه و مفید شما را با ابزارهای کلیدی مکس آشنا کند: Edit Poly ویرایش و اصلاح اشکال هندسی TurboSmooth لبه های یک آبجکت را صاف می کند و جزئیات بیشتری را اضافه می کند. Extrude آبجکت را به بیرون می کشد و ضخامت آن را اضافه می کند. […]

  • 1
  • 2