طراحی کلاسیک واحد مسکونی عباس آباد

معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
آقای درویشی
مقررات:
1 ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی
استراتژی:
کلاسیک
تاریخ:
20 مهر،1399