طراحی نورپردازی داخلی در معماری

به گفته کــــارینـــو دیزاین بیشتر جنبه هایی از طراحی ساختمان که از آنها معمولا چشم پوشی می شود، می توانند تاثیر زیادی روی سلامت و بهزیستی ساکنان ساختمان داشته باشند.همانطور که بهبود کیفیت هوای داخلی ساختمان می تواند روی سلامت و بازده افراد تاثیر مثبتی داشته باشد و غیبت از مدرسه یا کار را کاهش […]